top of page

Musicon Conservatory - Competition

הפרויקט הוגש לתחרות פומבית ע"ש מרדכי ורוזה אטיאס ז"ל לתכנון

עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל

מבחינתנו, בית ספר למוזיקה נתפס כבניין אשר מפיץ 'אנרגיה מוזיקלית' אשר אנו שואפים לשתף ולהפיץ לכלל הסביבה הקרובה - בין אם מדובר בעוברי אורח, מבקרים זמניים או תלמידי המקום. כל אלו הינם מאזינים פוטנציאליים.

בחרנו לאפשר את קליטתה של ה'אנרגיה המוזיקלית' בכמה אופנים. בראש ובראשונה, המבנה מייצר חוויה של הליכה במעין נקיק. המבנן מפוצל ל-2 מסות אשר ביניהן הוא (הנקיק) עובר. הנקיק מפלח את המסה הבנויה ומאפשר את קליטת את ה'אנרגיה המוזיקלית' לעובר דרכו. הנקיק מוביל את המגיעים למבנן על ידי יצירת חוויה הדרגתית ומגוונת החל משדרות הראל. ההליכה לאורך הנקיק מייצרת מבט פרספקטיבי אל עבר הרי ירושלים תוך כדי השתלבות בטופוגרפיה הקיימת. ככלל, הנקיק משמש כמעבר (ציבורי) אל עבר הוואדי הירוק.

בנוסף לכל, על גבי המסה הדרומית של המבנן בחרנו למקם גן ציבורי המהווה הרחבה של טיילת שדרות הראל. מדובר במרחב אשר מאפשר איזור שהייה ותצפית אל עבר הרי ירושלים. כמו כן, ממקום זה (הגן הציבורי) ניתן להתרשם מבית הספר ולקלוט את האנרגיה המוסיקלית שהוא מפיץ. ניתן לעשות זאת הן ע"י מבט והן על ידי האזנה ל"ארובות מוסיקה" המוצבות על גבי גג המבנה. הארובות הללו מעבירות את גלי הקול מחללי בית הספר אל עבר הגג לטובת כל אדם אשר יחפוץ להאזין להן וליהנות מיצירותיהם של תלמידי בית הספר.

החזון שלנו מתבטא בכוונה לייצר מבנה צנוע בהתרשמות ראשונית אשר משתלב עם השדרה הראשית ובד בבד לייצר תהליך הדרגתי בו המבקר (בין אם מדובר בתלמיד, הורה או כל מבקר אחר) במוסיקון אט אט מתנתק מן היישוב, מתקדם אל עבר הנוף תוך חווית חוויות שונות.

האופן בו בחרנו להגשים את החזון שלנו הוא ע"י הצבת 2 מסות המייצרות ביניהן מעין נקיק. המבקר בבית הספר למוזיקה נחשף תחילה למבנה צנוע יחסית ואט אט יורד למרחב המבודד אותו מן היישוב. בנקיק, מתאפשרת נקודת מבט ייחודית אל עבר הרי ירושלים. המרחב בין 2 המסות מייצר מעיין עולם פנימי אשר מתמזג עם הוואדי.

כאמור, המסה הדרומית מקושרת באופן רציף לציר הראל ומאפשרת מרחב ציבורי הצופה אל עבר הרי ירושלים מצד אחד ומנגד אל הנקיק/חצר המוסיקון. ככלל, המבנן מתאפיין במרחבים המאפשרים התכנסויות ברמות חשיפה שונות: התכנסות ציבורית (גג המבנה הדרומי), התכנסות סמי ציבורית (מרפסת בית הקפה) והתכנסות אינטימית (חצר משוקעת לחדרים היחידנים).


Featured
Recent
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon
bottom of page